HALVETÎ, Cemâleddin - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALVETÎ, Cemâleddin

bk. CEMÂL-i HALVETÎ
Halvetiyye tarikatının Cemâliyye kolunun kurucusu ve bu tarikatın İstanbul’daki ilk temsilcisi, âlim ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER