HASAN AĞA, Mühürdar - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN AĞA, Mühürdar

bk. CEVÂHİRÜ’t-TEVÂRÎH
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın seferlerini ve özellikle Kandiye’nin fethini anlatan eser.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER