HASAN b. KĀSIM ed-DÂÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN b. KĀSIM ed-DÂÎ

الحسن بن القاسم الداعي
bk. ZEYDÎLER
Taberistan, Deylem ve Gîlân’da hüküm süren bir devlet (864-1526).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER