HAYDERE el-YEMENÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAYDERE el-YEMENÎ

الحيدرة اليمني
bk. KEŞFÜ’l-MÜŞKİL
Haydere el-Yemenî’nin (ö. 599/1203) Arap nahvine dair özgün eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER