HAYRULLAH EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAYRULLAH EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mekteb-i Tıbbiyye’nin hocaları ile birlikte ders nâzırı sıfatı ile huzuruna kabul ettiği Hayrullah Efendi’ye pırlantalarla süslü bir kutu hediye eden padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Elçi olarak Tahran'da görevlendiren padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
HAYRULLAH EFENDİ TÂRİHİ
Hayrullah Efendi’nin (ö. 1866) Osmanlı tarih yazıcılığında bir çığır açmak yolunda kaleme aldığı Osmanlı tarihi.
Babası
ABDÜLHAK MOLLA
Hekimbaşı, şair ve edip.
Amcası
BEHCET MUSTAFA EFENDİ
III. Selim ve II. Mahmud devri hekimbaşılarından, şair, tabip.
Amcası
HIZIR İLYAS
Târîh-i Enderûn adlı eseriyle tanınan Osmanlı tarihçisi ve kadısı.
Oğlu
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Damadı
PÎRÎZÂDE MEHMED SÂHİB EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı (1909-1910).
Hocası, Abdülmecid’e sunduğu yıllık faaliyet raporunda Hayrullah Efendi’nin idarî görevlerinin yayında tıp tahsilinde de başarılı olduğunu anlatan kişi
BERNARD, Karl Ambros
İstanbul’da ilk tıp mektebini kuran Avusturyalı hekim.
Eğitim gördüğü alan
TIP
Mezun olduğu ve nâzırlık yaptığı mektep
MEKTEB-i TIBBİYYE
Modern tıp eğitiminin verilmesi amacıyla 1827’de İstanbul’da kurulan askerî mektep.
İkinci başkanı olduğu kurum
ENCÜMEN-i DÂNİŞ
Türkiye’de Tanzimat’tan sonra Batı’daki benzerleri yolunda kurulan resmî ilk akademik müessese.
Üye olduğu devlet organı
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Vekâlet ettiği nezâret
MAÂRİF-i UMÛMİYYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekâleti adını alan teşkilât.
Bir dizi konferans verdiği cemiyet
CEM‘İYYET-i İLMİYYE-i OSMÂNİYYE
Tanzimat döneminde Osmanlı aydınları tarafından modern ilmi ve kültürü yaymak için kurulan cemiyet.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Vefatından sonra defnedildiği, sonradan türbeye dönüştürülen mezarının bulunduğu yer
REY
İran’da bir Ortaçağ şehri.
Tahran'da vefatından sonra türbesi civarında defnedildiği kişi
ŞAH ABDÜLAZÎM
Hz. Ali’nin oğlu Hasan neslinden gelen torunlarından biri, âlim ve zâhid.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER