HEY’ET-i TEMSÎLİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

HEY’ET-i TEMSÎLİYYE

هيئت تمثيليّه
bk. MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER