HİDÎVİYYE KÜTÜPHANESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HİDÎVİYYE KÜTÜPHANESİ

bk. DÂRÜ’l-KÜTÜBİ’l-MISRİYYE
Ali Paşa Mübârek tarafından 1870 yılında Kahire’de kurulan ve daha sonra Mısır millî kütüphanesi halini alan kütüphane.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER