HİLYETÜ’l-İNSÂN ve HALBETÜ’l-LİSÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HİLYETÜ’l-İNSÂN ve HALBETÜ’l-LİSÂN

حلية الإنسان و حلبة اللسان
bk. İBN MÜHENNÂ
Kendi adıyla da anılan sözlüğüyle tanınmış Iraklı dil âlimi ve tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER