HINZÎZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HINZÎZ

الخنذيذ
bk. TABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ
Şairleri yaşadıkları dönemlere, şiirlerinin kalitesine ve diğer özelliklerine göre gruplandırarak anlatan telif türü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER