HIRÂMÎ AHMED PAŞA MESCİDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HIRÂMÎ AHMED PAŞA MESCİDİ

bk. CEMÂLÎZÂDE TEKKESİ
İstanbul’da Eğrikapı dışında bulunan bir Halvetî-Uşşâkī tekkesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER