HORASÂNÎ, Muhammed Kâzım - TDV İslâm Ansiklopedisi

HORASÂNÎ, Muhammed Kâzım

bk. AHUND MOLLA
Şiî fıkıh usulüne önemli yenilikler getiren ve İran Meşrutiyet İnkılâbı’nı destekleyen ulemânın en önde geleni.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER