HÜRRİYET ve İTİLÂF FIRKASI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜRRİYET ve İTİLÂF FIRKASI ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kurulduğu dönem
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
İlk başkanı
DAMAD FERİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Nizamnâmesi ve programı evinde kaleme alınan kişi
RIZA NUR
Hekim, siyaset adamı ve yazar.
İdare meclisi üyesi
LUTFİ FİKRİ
Hukukçu ve siyaset adamı.
İdare meclisi üyesi
ELMALILI MUHAMMED HAMDİ
Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din âlimlerinden.
İdare meclisi üyesi
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Yurt dışına çıkan mensupların etrafında toplandığı kişi
ŞERİF PAŞA, Mehmed
Türk siyaset adamı.
1919'daki yeni oluşumda kurucular arasında yer alan kişi
MUSTAFA SABRİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Fırkayı destekleyen kişi
ALİ KEMAL
Gazeteci, yazar, edebiyat ve siyaset adamı.
Kabinesini destekledikleri sadrazam
AHMED TEVFİK PAŞA
Hariciye nâzırı ve son Osmanlı sadrazamı.
Fikirlerinden etkilendikleri kişi
PRENS SABAHADDİN
Son devir Osmanlı siyaset ve fikir adamı.
Muhalif olduğu fırka
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Karşı çıktığı dernek
TÜRK OCAĞI
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkçülüğü savunan dernek.
Şikâyet edilen siyaset
İSLÂMCILIK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
Katılanları suçlu olarak gördükleri hareket
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
Fırkayı destekleyen gazete
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Fırkayı destekleyen gazete
PEYÂM
Siyasî ve edebî gazete.
Fırka aleyhinde yayın yapan gazete
İLERİ
1919-1924 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan günlük siyasî gazete.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER