HÜRRİYET ve İTİLÂF FIRKASI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜRRİYET ve İTİLÂF FIRKASI ile İLİŞKİLİ MADDELER

İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Fırkanın ilk başkanı
DAMAD FERİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Fırka mensuplarından
RIZA NUR
Hekim, siyaset adamı ve yazar.
Fırka mensuplarından
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Fırka mensuplarından
ŞERİF PAŞA, Mehmed
Türk siyaset adamı.
Fırka mensuplarından
MUSTAFA SABRİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Fırka mensuplarından
ALİ KEMAL
Gazeteci, yazar, edebiyat ve siyaset adamı.
Fikirlerinden etkilendikleri şahıs
PRENS SABAHADDİN
Son devir Osmanlı siyaset ve fikir adamı.
Fırkanın benimsediği ilkelerden
ADEM-i MERKEZİYET
Mahallî idarelere geniş yetkiler tanıyan ve II. Meşrutiyet’ten sonra Prens Sabahaddin tarafından Türk yönetim sistemi için teklif edilen temel ilke.
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
Fırka mensuplarından
LUTFİ FİKRİ
Hukukçu ve siyaset adamı.
Fırka mensuplarından
ELMALILI MUHAMMED HAMDİ
Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din âlimlerinden.
Fırka mensuplarından
KARAY, Refik Halit
Türk hikâyeci ve romancısı.
Fırka mensuplarından
MEHMED GALİB BEY
Son devir devlet adamı, tarihçi ve yazar.
Fırka mensuplarından
ABDÜLHAMÎD ez-ZEHRÂVÎ
Suriyeli gazeteci ve siyaset adamı.
Muhalif olduğu dernek
TÜRK OCAĞI
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkçülüğü savunan dernek.
Muhalif olduğu hareket
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
Fırkayı destekleyen gazete
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Fırkayı destekleyen gazete
PEYÂM
Siyasî ve edebî gazete.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER