HURŞÎDÎLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

HURŞÎDÎLER

bk. LUR-ı KÛÇEK
Luristan’ın kuzey ve batısında hüküm süren mahallî emirlik (1184-1597).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER