HÜSREV PAŞA, Deli - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSREV PAŞA, Deli ile İLİŞKİLİ MADDELER

HÜSREV PAŞA CAMİİ
Diyarbakır’da XVI. yüzyılda medrese olarak inşa edilmişken sonradan camiye çevrilen yapı.
HÜSREV PAŞA TÜRBESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılda yapılmış Mimar Sinan eseri türbe.
Kardeşi
LALA MUSTAFA PAŞA
Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fâtihi unvanıyla anılan Osmanlı veziri.
Çağdaşı
SÜLEYMAN PAŞA, Hadım
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
RÜSTEM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Maiyetinde çeşitli görevlerde bulunan şahıs
İSKENDER PAŞA
Osmanlı beylerbeyi.
Katıldığı savaş
MERCİDÂBIK MUHAREBESİ
Osmanlılar ile Memlükler arasında 922 (1516) yılında yapılan savaş.
İsyanını bastırılmasında görev aldığı şahıs
CANBİRDİ GAZÂLÎ
Kanûnî Sultan Süleyman’ın tahta çıkışından hemen sonra ilk büyük isyanı çıkaran eski bir Memlüklü emîri, Osmanlılar’ın Şam beylerbeyi.
Yaptırdığı cami
HÜSREVİYYE CAMİİ
Halep’te XVI. yüzyıla ait Mimar Sinan eseri cami.
Yaptırdığı han
DELİLLER HANI
Diyarbakır’da XVI. yüzyıla ait Osmanlı hanı.
Döneminde çeşitli görevlerde bulunduğu padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Döneminde çeşitli görevlerde bulunduğu padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Katıldığı savaş
ÇALDIRAN SAVAŞI
Yavuz Sultan Selim ile Safevî Hükümdarı Şah İsmâil arasında Çaldıran ovasında 23 Ağustos 1514’te yapılan meydan savaşı.
Katıldığı sefer
IRAKEYN SEFERİ
Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1533-1535 yılları arasında yaptığı ilk İran seferi.
Çağdaşı
KARA AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
İsyanıyla mücadele ettiği şahıs
KALENDER ŞAH
Kanûnî Sultan Süleyman döneminin başlarında isyan eden Celâlî reisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER