HÜSREV PAŞA, Deli - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSREV PAŞA, Deli ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
İltifatına mazhar olduğu ve veziri olduğu padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Kardeşi
LALA MUSTAFA PAŞA
Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fâtihi unvanıyla anılan Osmanlı veziri.
Birlikte hareket ettiği kişi
KARA AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Çağdaşı
RÜSTEM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Rakibi
SÜLEYMAN PAŞA, Hadım
Osmanlı sadrazamı.
Türbesinin mimarı
SİNAN
Osmanlı mimarbaşısı.
İsyanını bastırılmasında görev aldığı kişi
CANBİRDİ GAZÂLÎ
Kanûnî Sultan Süleyman’ın tahta çıkışından hemen sonra ilk büyük isyanı çıkaran eski bir Memlüklü emîri, Osmanlılar’ın Şam beylerbeyi.
Yetiştiği yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Yaptığı görevlerden
MÎRÂHUR
Saraya ve özellikle hükümdara ait hayvanlarla ilgilenen teşkilâtın başı.
Katıldığı savaş
ÇALDIRAN SAVAŞI
Yavuz Sultan Selim ile Safevî Hükümdarı Şah İsmâil arasında Çaldıran ovasında 23 Ağustos 1514’te yapılan meydan savaşı.
Ordunun sağ kanadında görev yaptığı savaş
MERCİDÂBIK MUHAREBESİ
Osmanlılar ile Memlükler arasında 922 (1516) yılında yapılan savaş.
Katıldığı sefer
IRAKEYN SEFERİ
Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1533-1535 yılları arasında yaptığı ilk İran seferi.
Uzun süre beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
HÜSREV PAŞA TÜRBESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılda yapılmış Mimar Sinan eseri türbe.
Yaptırdığı cami
HÜSREVİYYE CAMİİ
Halep’te XVI. yüzyıla ait Mimar Sinan eseri cami.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER