HÜSREV PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSREV PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Sadrazamlığa getirilmesini padişaha arzettiği, daha sonra taraftarlarının öldürdüğü kişi
HÂFIZ AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadârete getirilmesini teklif eden, daha sonra azlinde rol oynayan şeyhülislâm
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Teslim olmasını sağlayarak isyanını sona erdirdiği; affettirerek Bosna valiliğine tayin edilmesini sağladığı kişi
ABAZA PAŞA
Genç Osman’ın kanını dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
Bağdat'ı geri almak için mücadele ettiği hânedan
SAFEVÎLER
İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
Bağdat'ı geri almak için mücadele ettiği şah
ABBAS I
Safevî hükümdarı (1587-1629).
Hâfız Ahmed Paşa’yı kıskandığını ve muzaffer olmasını istemediğini yazan tarihçi
PEÇUYLU İBRÂHİM
Osmanlı tarihçisi.
Beraberinde katıldığı Erzurum, Bağdat ve Hemedan seferleri hakkında geniş bilgi veren tarihçi
ABDÜLKADİR EFENDİ, Topçular Kâtibi
Osmanlı tarihçisi.
Yaptırdığı külliye
HÜSREV PAŞA KÜLLİYESİ
Eskişehir’in Han ilçesinde XVII. yüzyıla ait külliye.
Yetiştiği yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Safevîlerden geri almak için mücadele ettiği, ancak başarısız olduğu şehir
BAĞDAT
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
İran seferinde ele geçirdiği şehir
HEMEDAN
Batı İran’da bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu eyalet.
Kalesini tamir ettirdiği yer
ŞEHRİZOR
Kuzey Irak’ta tarihî bölge.
Kalesini tamir ettirdiği yer
MUSUL
Irak’ta tarihî bir şehir.
İdamı için gönderilen Murtaza Paşa'ya karşı savaştığı ve idam edildiği yer
TOKAT
Karadeniz bölgesinin İç Anadolu’ya çok yaklaştığı orta bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER