İBÂDIYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBÂDIYYE

bk. İBÂZIYYE
Hâricî fırkalarının en mutedili ve günümüze ulaşan tek kolu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER