İBN CEHÎR - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN CEHÎR

bk. BENÎ CEHÎR
Ukaylîler, Mirdâsîler, Mervânîler, Abbâsîler ve Selçuklular’ın hizmetinde bulunan bir vezir ailesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER