İBN EBÜ’l-AZÂFİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN EBÜ’l-AZÂFİR

ابن أبي العذافر
bk. MÜŞEBBİHE
Allah’ı yaratıklara veya yaratıkları Allah’a benzetme sonucunu doğuran inançları benimsemiş gruplara verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER