İBN KERRÂM - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN KERRÂM

bk. MUHAMMED b. KERRÂM
Horasan ve Mâverâünnehir’de ortaya çıkan Kerrâmiyye fırkasının kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER