İBN MÂLİK el-HAMMÂDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN MÂLİK el-HAMMÂDÎ

ابن مالك الحمّادي
bk. KEŞFÜ ESRÂRİ’l-BÂTINİYYE
İbn Mâlik el-Hammâdî’nin (ö. 470/1077 [?]) Bâtınîler ve Karmatîler’e dair risâlesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER