İBN MELKÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN MELKÂ

bk. EBÜ’l-BEREKÂT el-BAĞDÂDÎ
Meşşâî felsefeye karşı yönelttiği önemli tenkitleriyle tanınan filozof ve tabip.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER