İBN MÜKERREM - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN MÜKERREM

bk. İBN MANZÛR
Lisânü’l-ʿArab adlı ansiklopedik sözlüğüyle tanınan dil âlimi, edip ve Şâfiî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER