İBN SEMÜRE, Abdurrahman - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN SEMÜRE, Abdurrahman

bk. ABDURRAHMAN b. SEMÜRE
Muâviye’nin Sîstan valisi, kumandan sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER