İBNÜ’l-KĀSIM es-SAN‘ÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBNÜ’l-KĀSIM es-SAN‘ÂNÎ

bk. YAHYÂ b. HÜSEYİN es-SAN‘ÂNÎ
Yemenli tarihçi, Zeydiyye fakihi, hadis ve kelâm âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER