İBNÜ’n-NECCÂR er-RÂZÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBNÜ’n-NECCÂR er-RÂZÎ

bk. NECCÂR, Hüseyin b. Muhammed
Neccâriyye fırkasının kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER