İBNÜ’n-NUSAYR - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBNÜ’n-NUSAYR

ابن النصير
bk. NUSAYRÎLİK
Hz. Ali’ye ilâhlık isnat eden bâtınî bir fırka.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER