İBNÜ’s-SAYRAFÎ, Hüseyin b. Mübârek - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBNÜ’s-SAYRAFÎ, Hüseyin b. Mübârek

bk. İBNÜ’s-SİKA es-SAYRAFÎ
Hadis âlimi, kütüphaneci.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER