İDRÎSİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

İDRÎSİYYE

الإدريسيّة
bk. AHMED b. İDRÎS
İdrîsiyye tarikatının kurucusu Faslı mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER