İLK BEDİR GAZVESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İLK BEDİR GAZVESİ

bk. SEFEVÂN GAZVESİ
Hz. Peygamber’in müşriklerden Kürz b. Câbir el-Fihrî’yi takip etmek üzere çıktığı sefer (2/623).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER