İLKİYÂ el-HERRÂSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İLKİYÂ el-HERRÂSÎ

bk. KİYÂ el-HERRÂSÎ
Fıkıh, tefsir ve hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER