İMÂM-ı ÂZAM - TDV İslâm Ansiklopedisi

İMÂM-ı ÂZAM

bk. EBÛ HANÎFE
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER