İMAM ŞÂFİÎ TÜRBESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İMAM ŞÂFİÎ TÜRBESİ

bk. KUBBETÜ’l-İMÂM eş-ŞÂFİÎ
Kahire’de 608 (1211-12) yılında Eyyûbîler tarafından yaptırılan türbe.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER