IRÂKĪ, Ebü’l-Kāsım - TDV İslâm Ansiklopedisi

IRÂKĪ, Ebü’l-Kāsım

bk. EBÜ’l-KĀSIM el-IRÂKĪ
İslâm dünyasının Câbir b. Hayyân ve Ebû Bekir er-Râzî’den sonra yetiştirdiği en büyük kimyacılardan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER