İZMİRLİ, İsmail Hakkı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İZMİRLİ, İsmail Hakkı ile İLİŞKİLİ MADDELER

YENİ İLM-i KELÂM
İsmail Hakkı İzmirli’nin (ö. 1946) yeni kelâm hareketiyle özdeşleşen eseri.
Çağdaşı
YALTKAYA, Mehmet Şerefettin
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Diyanet İşleri başkanı.
Çağdaşı
MEHMED ÂKİF ERSOY
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, İslâmcı fikir adamı, yazar ve mütercim.
Kâmil Miras, Ömer Rıza Doğrul ve Eşref Edip (Fergan) ile birlikte yayınlamaya başladıkları ansiklopedi
İSLÂM-TÜRK ANSİKLOPEDİSİ
İstanbul’da 1940-1948 yılları arasında çıkan, ancak “A” maddeleri tamamlanmadan yayımı duran ansiklopedi.
Reddiye yazdığı şahıs
YETKİN, Mustafa Saffet
Meclis-i Meşâyih reisi, Urfa mebusu.
Öğrencisi
CELÂL HOCA
İmam-hatip okullarının açılmasındaki gayretleriyle tanınan, bu okullarda müdürlük ve hocalık yapan din âlimi.
Öğrencisi
HÜSREV HOCA
Son dönem İslâm âlimi, müderris.
Öğrencisi
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı
Osmanlı tarihçisi.
Üyesi olduğu kurum
DÂRÜ’l-HİKMETİ’l-İSLÂMİYYE
1918-1922 yılları arasında şeyhülislâmlığa bağlı olarak faaliyet gösteren, İslâm akademisi hüviyetinde ilmî kuruluş.
Yazılarının yayınladığı dergilerden biri
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Yazılarının yayınladığı dergilerden biri
DÂRÜLFÜNUN İLÂHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu İlâhiyat Fakültesi tarafından 1925-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Polemik içerisine girdiği yazar
SAFA, Peyami
Romancı, gazeteci ve fikir adamı.
Kendisinden istifade eden yazar
OGAN, Mehmet Râif
Dinî ve millî konularda yazıları ve yayınları bulunan fikir adamı, eğitimci, yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER