İZZEDDİN b. ABDÜSSELÂM - TDV İslâm Ansiklopedisi

İZZEDDİN b. ABDÜSSELÂM

bk. İBN ABDÜSSELÂM, İzzeddin
Şâfiî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER