KAHİRE MEVLEVÎHÂNESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAHİRE MEVLEVÎHÂNESİ

bk. MISIR MEVLEVÎHÂNESİ
Kahire’de XVI. yüzyılın sonunda kurulan Mevlevî âsitânesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER