KALENDER BABA ZÂVİYESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KALENDER BABA ZÂVİYESİ

bk. KARAKURT KÜLLİYESİ
Kırşehir dolaylarında hankah, ılıca, cami ve türbeden oluşan XIII-XIV. yüzyıla ait külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER