KÂMİLÜ’s-SINÂATİ’t-TIBBİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

KÂMİLÜ’s-SINÂATİ’t-TIBBİYYE

كامل الصناعة الطبّيّة
bk. ALİ b. ABBAS el-MECÛSÎ
İranlı tıp âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER