KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR) - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR) ile İLİŞKİLİ MADDELER

NOTA
Özel yazılı işaretlerle müziğin yansımasına verilen ad.
Voyvoda olarak yönettiği yer
BOĞDAN
Romanya’nın Moldavya bölgesine Osmanlı döneminde verilen ad.
Eğitim gördüğü yer
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHÂNESİ
İstanbul’da ve diğer bazı bölgelerdeki Ortodokslar’ın ruhanî merkezi.
Eğitim gördüğü yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Türkçe muallimi
YANYALI ESAD EFENDİ
Osmanlı bilgini ve düşünürü.
İstanbul'da ikamet ettiği yer
BOĞDAN SARAYI
İstanbul’da Boğdan voyvodalarının veya onların temsilcilerinin oturdukları saray.
Müzakereleri esnasında teslim edilmesinin talep edildiği antlaşma
PRUT ANTLAŞMASI
Osmanlılar ile Ruslar arasında Prut nehri kenarında 1123’te (1711) yapılan savaştan sonra imzalanan antlaşma.
İcracısı olarak şöhret kazandığı mûsiki aleti
TAMBUR
Bir mûsiki aleti.
Çağdaşı, icat ettiği yönteme çok benzeyen alfabetik nota yazımı metodunu kullanan kişi
OSMAN DEDE, Nâyî
Kutbünnâyî diye tanınan neyzen, bestekâr ve şair.
Kitâbü İlmi’l-mûsikî adlı eserini ilk neşreden kişi
AREL, Hüseyin Sadeddin
Ünlü Türk mûsiki bilgini, bestekâr ve hukukçu.
Kitâbü İlmi’l-mûsikî adlı eserinin ilk defa neşredildiği dergi
ŞEHBÂL
1909-1914 yılları arasında yayımlanan magazin ve fikir dergisi.
Kitâbü İlmi’l-mûsikî adlı eserinin müellif nüshasının bulunduğu yer
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Türk kültür ve medeniyetini incelemek amacıyla 1924 yılında kurulan akademik bir merkez.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER