KAPİTÜLASYON - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAPİTÜLASYON

bk. AHİDNÂME
Hükümdarların emriyle bazı devlet, zümre ve şahıslara özel haklar tanımak üzere düzenlenen belge.

bk. İMTİYÂZÂT
İktisadî ayrıcalıkları ifade eden terim, kapitülasyon.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER