KASÎDETÜ YEKŪLÜ’l-ABD - TDV İslâm Ansiklopedisi

KASÎDETÜ YEKŪLÜ’l-ABD

bk. el-EMÂLÎ
Ali b. Osman el-Ûşî’nin (ö. 575/1179 [?]) Mâtürîdiyye akaidine dair manzum risâlesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER