KAVÂİDÜ AKĀİDİ ÂLİ MUHAMMED - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAVÂİDÜ AKĀİDİ ÂLİ MUHAMMED

bk. BEYÂNÜ MEZHEBİ’l-BÂTINİYYE
Zeydiyye âlimlerinden Muhammed b. Hasan ed-Deylemî’nin (ö. 711/1311 [?]) Bâtıniyye’nin tenkidine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER