KEFFÂRET - TDV İslâm Ansiklopedisi

KEFFÂRET

bk. KEFÂRET
Dinin belirli yasaklarının ihlâli durumunda yapılması istenen malî veya bedenî ibadet.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER