KETTÂNİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

KETTÂNİYYE

الكتّانيّة
bk. KETTÂNÎ, Muhammed b. Abdülkebîr
Derkāviyye tarikatının Kettâniyye kolunun kurucusu, âlim ve mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER