KİTÂBÜ’l-CÎM - TDV İslâm Ansiklopedisi

KİTÂBÜ’l-CÎM

كتاب الجيم
bk. EBÛ AMR eş-ŞEYBÂNÎ
Kûfe dil mektebi âlimlerinin önde gelen simalarından biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER