KİTÂBÜ’s-SAYDENE - TDV İslâm Ansiklopedisi

KİTÂBÜ’s-SAYDENE

bk. es-SAYDENE
Bîrûnî’nin (ö. 453/1061 [?]) eczacılıkla ilgili eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER