KİTÂBÜ’ş-ŞİFÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KİTÂBÜ’ş-ŞİFÂ

bk. eş-ŞİFÂ
İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) mantık ve nazarî felsefe disiplinlerine dair ünlü eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER