KİTÂBÜ’t-TEFHÎM - TDV İslâm Ansiklopedisi

KİTÂBÜ’t-TEFHÎM

bk. et-TEFHÎM
Bîrûnî’nin (ö. 453/1061 [?]) astroloji ve astronomiye dair ünlü eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER