KUBBE VEZİRİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KUBBE VEZİRİ

bk. DÎVÂN-ı HÜMÂYUN
Osmanlı devlet yönetiminde XV. yüzyıl ortasından XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı.

bk. VEZİR
İslâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen en yetkili yönetici.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER