KÜLLİYYÂT-ı HAMS - TDV İslâm Ansiklopedisi

KÜLLİYYÂT-ı HAMS

bk. BEŞ KÜLLÎ
Cins, nevi, fasıl, hassa ve araz-ı âm diye adlandırılan tümel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiyi ifade eden mantık terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER